Stoppen met Roken

                    'Onafhankelijke informatie over stoppen met Roken'


 

Stoppen met Roken

  
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

  

Nicotine verslaving en stoppen met roken

De meeste mensen krijgen nicotine binnen via roken. Roken is niet de enige manier om nicotine binnen te krijgen. Wanneer om te stoppen met roken overgestapt wordt op bijvoorbeeld pleisters, krijgt men ook nicotine binnen.

Nicotine, de werking

Nicotine komt via de longen in het bloed. Gemiddeld duurt het 7 seconden voor nicotine om op deze manier de hersenen te bereiken. In eerste instantie prikkelt het de zenuwcellen. Vervolgens worden de zenuwcellen verdoofd. Iedere gebruiker kan de werking van nicotine anders ervaren.

Nicotine verslaving:

Nicotine is een psychotrope stof, dit betekent dat nicotine inwerkt op dat deel van de hersenen, dat de emoties regelt, en op de hersenstam, waar de denkprocessen en de activiteiten worden gestuurd. Nicotine verbetert de concentratie, vooral bij monotoon werk of bij activiteiten die een hoge waakzaamheid vereisen. Wie geregeld nicotine opneemt, kan na verloop van tijd niet meer zonder. Deze afhankelijkheid is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk.

Nicotine en kanker:

Het is niet aangetoond dat nicotine kankerverwekkend zou zijn. Roken veroorzaakt kanker door de andere stoffen die in de rook aanwezig zijn. Er is echter wel aangetoond dat nicotine de apoptose vertraagt, de vernietiging van ongewenste cellen in het lichaam. Omdat veel gemuteerde of beschadigde cellen die zich tot kankercel kunnen ontwikkelen in een vroeg stadium door apoptose worden vernietigd, denkt men, zeker in combinatie met de talloze carcinogene stoffen in tabaksrook, dat nicotine wel bijdraagt aan het ontstaan van kanker. Bovendien is de verslavende werking van nicotine een belangrijk aspect waarom mensen blijven roken. Daarom is de nicotine in sigarettenrook medeverantwoordelijke voor de grote longkankerepidemie door roken

Medische informatie over nicotine

 > Lichamelijke nicotine verslaving
 > Geestelijke nicotine verslaving


 

  
Menu:

Stoppen met Roken

Stoppen met Roken Videos

Video Begeleiding

De Tijdlijn

Nicotine Verslaving

Echt Stoppen

Nicotine Kauwgom

Nicotine Pleisters

Neus Sprays

Allen Carr

Acupunctuur

MOOS Methode

Softlaser Methode

Stoppen & Aankomen

Zwangerschap

Stoppen met Roken Links

Ik Stop met Roken DVDGebruik van onderdelen van deze site geschied volledig op eigen risico | Contact | Privacy Beleid | © 2005 - 2021 Met roken stoppen .nl